Coppyright © 2006 V Garage Co., Ltd.
 
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์มาตรฐาน วีการาจ


เรา
คือ ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ทั้งเครื่องยนต์ ตัวถัง และทำสีรถยนต์ครบวงจร

พร้อม สรรพด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย ด้วยทีมช่างที่ชำนาญงาน
บริการ ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจ รวดเร็วและตรงตามกำหนดเวลานัดหมาย
เพื่อ คุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน ดุจเดียวกับรถยนต์จากโรงงาน
คุณ จึงอุ่นใจและมั่นใจ ในคุณภาพและการบริการจากเราเสมอ